Poznaj naszą szeroką ofertę

Szkolenia operatorów UDT

Kursy energetyczne i gazowe

E1

E2

E3

G1

G2

G3

Pozostałe usługi z naszej oferty

BHP pracodawców

Szkolenie

BHP pracowników

Szkolenie

Społecznych inspektorów pracy

Szkolenie

W zakresie ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Szkolenie

Kurs pierwszej pomocy medycznej

Szkolenie

Kurs ADR

Szkolenie

Kurs pilarzy

Szkolenie

Kurs napełniania butli sprężonymi gazami

Szkolenie

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP

Szkolenie

Działalność została rozpoczęta w dniu 29 wrzesień 1989 r. na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie przepisów bhp, p.poż. i ubezpieczeń społecznych. Od początku swojej działalności oferuje usługi na najwyższym poziomie. Realizując swoje podstawowe założenia, DEMERGO systematycznie podnosi standardy w tym zakresie oraz zajmuje się kształtowaniem świadomości pracowników w zakresie ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie podnoszenia kultury pracy oraz kreowania bezpiecznych zachowań pracowników.