Kim jestem ?

Edward Borak

" Urodził się w Żywcu. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Bielsku-Białej. Pierwszą pracę było stanowisko kontrolera jakości w Fabryce Sprzętu Szpitalnego w Żywcu. Praca wymagająca ogromnej wiedzy specjalistycznej, w tym z zakresu bezpieczeństwa pracy. Następną pracę podjął w Spółdzielni Transportu Wiejskiego. W firmie tej prowadził sprawy racjonalizatorstwa. Został autorem sześciu wniosków racjonalizatorskich, dotyczących poprawy warunków pracy. Przez jedną kadencję pełnił funkcję społecznego inspektora pracy. Jest posiadaczem kursu podstawowych dla służby BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego, czynnym wykładowcą BHP. Jest organizatorem seminariów odbywających się 28 kwietnia z okazji Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Kolejnym wyzwaniem było objęcie posady jako specjalista ds. BHP w firmach "ROY" oraz "RONDO", oraz pełnomocnictwo dyrektora ds. systemów zarządzania BHP. Przez wiele lat przewodniczył Wojewódzkiej Komisji Ochrony Pracy w Katowicach. W roku 2000 został powołany na członka Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu Przy CIOP-PIB. Od 1989 dyrektor własnej firmy DEMERGO. "

Kto jest kim, 02/2006, fragment tekstu publikacji ATEST

Wieloletnie doświadczenie BHP

Certyfikowany przez CIOP - PIB Ekspert BHP

Dowiedz się więcej

Pasja i zaangażowanie

Organizator Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

Dowiedz się więcej

"Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada”.

Alfred Hitchcock