Szkolenia i certyfikaty

Posiadamy certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej nr JS BHP/3/2021 do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp nadany przez Centralny Instytut Ochorny Pracy - Państwowy Instytut Badawaczy w Warszawie.

Sieć ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB w Warszawie. Podstawowym celem działalności Sieci jest zapewnienie kompleksowej obsługi MŚP w obszarze bezpieczeństwa ochrony zdrowia pracowników oraz promocja rozwiązań służących poprawie warunków pracy. Wysoka jakość usług świadczonych przez członków Sieci gwarantuje bezpośrednie wsparcie ich działalności przez udostępnianie najnowszej wiedzy z zakresu bhp i ergonomii, ustawiczne szkolenia członków Sieci w CIOP-PIB, wsparcie ekspertów w zakresie konsultacji lub osobistego udziału w działaniach prowadzonych przez członków sieci. Jakość usług jest potwierdzona co roku certyfikatem.