Posiadamy certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie nr AB 524.
    Wykonujemy następujące badania/ pomiary:

  • powietrza,
  • hałasu,
  • drgań miejscowych, ogólnych,
  • natężenia oświetlenia elektrycznego,
  • mikroklimatu zimnego, gorącego, umiarkowanego.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zleceniem pomiarów zapraszamy do kontatku

Zleć pomiary