Kim jestem ?

Edward Borak

Za działalność w obszarze bhp wyróżniony prze Głównego Inspektora Pracy medalem za zasługi dla ochrony pracy oraz nagrodą im. Haliny Krahelskiej.

 • Od 1992r. -współpraca z Centralnym Instytutem ochrony Pracy w Warszawie w zakresie organizacji seminariów i szkoleń,
 • Od 1992r.- organizator dnia pamięci ofiar, które utraciły zdrowie lub życie w wyniku wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Za organizację tych seminariów dostał nagrodę i wyróżnienia od Marszałka Sejmu i Senatu, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Głównego Inspektora Pracy,
 • 1992r. -„Współdziałanie organizacji rządowych , pracodawców oraz pracowników służb bhp w kształtowaniu partnerstwa w stosunkach prace ze szczególnym naciskiem na sprawy ochrony człowieka w środowisku pracy”- Dania,
 • 1992r. -„Współdziałanie organizacji rządowych , pracodawców oraz pracowników służb bhp w kształtowaniu partnerstwa w stosunkach prace ze szczególnym naciskiem na sprawy ochrony człowieka w środowisku pracy”- Dania,
 • 1992r. -„Funkcjonowanie przemysłowej służby zdrowia w nowych realiach przemysłowych”- Francja Besancon,
 • 1993r. –„Szkolenie w zakresie nowego podejścia do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przy zastosowaniu metody Mort (Managment Oversight and Risk Tree)”. Efektem szkolenia było opracowanie systemu komputerowej analizy wypadków przy pracy ARA, ISA-PL oraz dalsze aplikacje MALWA- Warszawa CIOP, Delft Holandia,
 • 1993r.- „Zagrożenia przy pracach budowlanych”-Norwegia,
 • 1994r.- powołanie przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na członka Normalizacyjnej Komisji problemowej nr 21 ds. Środków ochrony indywidualnej pracowników,
 • 1995r.- powołanie na przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Ochrony Pracy przy Okręgowym Inspektoracie pracy w Katowicach,
 • 1996r.- kurs auditora systemów jakości zorganizowany przez AFNOR- Francja
 • 1997r.- kurs auditora systemu zarządzania bhp – BSI Training Service- Anglia,
 • 1998r.- powołanie przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 276 ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • 2000r.- założyciel oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Żywcu,
 • Od 2001r. - Ekspert ds. bhp certyfikowany przez CIOP-PIB,
 • Od 2001r. - Jednostka Edukacyjna certyfikowana przez CIOP-PIB w zakresie prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp,
 • Od 2005r.- współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żywcu, w tym w zakresie przygotowania uczniów zakładów rzemieślniczych do Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bhp. Pod patronatem Głównego Inspektora Pracy oraz Ministra Edukacji Narodowej,
 • 2008r.- powołanie na biegłego sądowego w dziedzinie bhp i pomiarów środowiska pracy,
 • 2022r.- członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP- oddział w Krakowie.

Współautor podręczników szkoleniowych: Azbest”, „ Komisje bhp, „ Bezpieczeństwo i zdrowie a warunki pracy”, „ Jak odnieść sukces- nowe spojrzenie na bhp”. Redagował i publikował artykuły w prasie regionalnej „ Kronika Beskidzka”, „Nad Sołą i Koszarawą” . O nas w prasie ATEST—ochrona Pracy- nr 11/2003, 2/2006, 2/2009, BEZPIECZESTWO PRACY NAUKA I PRAKTYKA- nr 4/2005, 1/2007.

Prace Dyplomowe Studentów 1„Zarządzanie firmami rodzinnymi w Polsce i Europie na przykładzie firmy DEMERGO Żywiec – praca magisterka Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji.

Wieloletnie doświadczenie BHP

Certyfikowany przez CIOP - PIB Ekspert BHP

Dowiedz się więcej

Pasja i zaangażowanie

Organizator Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

Dowiedz się więcej

"Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada”.

Alfred Hitchcock